Kontakt z laboratorium Grupy BARG - województwo warmińsko-mazurkie