Kontakt z laboratorium Grupy BARG - województwo lubelskie