Kontakt z laboratorium Grupy BARG: województwo dolnośląskie