Kontakt z oddziałem BARG-ARTGEO: województwo warmińsko-mazurkie