Kontakt z oddziałem BARG: województwo dolnośląskie