Zastosowanie metody opadu stożka przy oznaczaniu konsystencji mieszanek betonowych