Zastosowanie aparatu Vicata przy badaniu czasu wiązania