Specjalistyczne sondowania geotechniczne #CPTu. Kolejne niełatwe zadanie wykonania sondowań statycznych w pasie drogi krajowej.