Odporność na deformacje trwałe mieszanki mineralno-asfaltowej