Możliwości zastosowania lekkiej sondy dynamicznej SD-10