Mieszanki CBGM i ich wykorzystanie w inwestycjach drogowych