Konieczność wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej