Kiedy jest niezbędna ocena stanu technicznego budynku?