Jak wyznacza się dynamiczny moduł odkształcenia Evd?