Jak określa się wrażliwość na wodę próbek mineralno-asfaltowych?