Działanie audytu wewnętrznego w zakładowej kontroli produkcji na przykładzie wyrobów budowlanych