Czynności wymagane przed wykonaniem odwiertu geologicznego