Czy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydaje się bezterminowo?