Badanie typu, a wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu