Badanie odporności na ścieranie metodą BCA. Charakterystyka