Badanie odporności na rozdrabnianie metodą Los Angeles. Charakterystyka