Badania geologiczno-inżynierskie wykonywane w przypadku awarii budowlanych